adhd Zaburzenia hiperkinetyczne

ADHD (od ang. attention deficit hyperactivity disorder)- zespół nadpobudliwości ruchowej, opierający się na niemożności skoncentrowania uwagi, nadmiernej ruchliwości i impulsywności.