Choroba afektywna dwubiegunowa

Co to jest choroba afektywna dwubiegunowa?

Choroba afektywna dwubiegunowa (w skrócie ChAD), nazywana również zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym, polega na tym, iż chory doświadcza epizodów depresji, manii lub hipomanii lub epizodów mieszanych. Między tymi epizodami często występują okresy remisji, co oznacza, że nie występują żadne objawy lub w łagodnym stopniu. ChAD jest drugą najczęstszą przyczyną niezdolności do pracy ze względów psychiatrycznych. Najczęściej pierwsze oznaki choroby pojawiają się przed 35 rokiem życia. Konsekwencją bardzo dużego prawdopodobieństwa nawrotu objawów są problemy w prawie wszystkich sferach życia osoby cierpiącej na zaburzenie afektywne dwubiegunowe, tj. w pracy, rodzinie, kontaktach społecznych, etc.