Zaburzenia nastroju (afektywne)

Choroba afektywna dwubiegunowa

Co to jest choroba afektywna dwubiegunowa?

Choroba afektywna dwubiegunowa (w skrócie ChAD), nazywana również zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym, polega na tym, iż chory doświadcza epizodów depresji, manii lub hipomanii lub epizodów mieszanych. Między tymi epizodami często występują okresy remisji, co oznacza, że nie występują żadne objawy lub w łagodnym stopniu. ChAD jest drugą najczęstszą przyczyną niezdolności do pracy ze względów psychiatrycznych. Najczęściej pierwsze oznaki choroby pojawiają się przed 35 rokiem życia. Konsekwencją bardzo dużego prawdopodobieństwa nawrotu objawów są problemy w prawie wszystkich sferach życia osoby cierpiącej na zaburzenie afektywne dwubiegunowe, tj. w pracy, rodzinie, kontaktach społecznych, etc.

CZYTAJ WIĘCEJ

Chad – Choroba afektywna dwubiegunowa

Wojciech Sadło 15.06.2022

Choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD) jest zaburzeniem mózgu, które powoduje zmiany w nastroju, energii i zdolności do funkcjonowania danej osoby. Osoby z chorobą afektywną dwubiegunową doświadczają intensywnych stanów emocjonalnych, które zwykle występują w różnych okresach od dni do tygodni, zwanych epizodami nastroju. Te epizody nastroju są klasyfikowane jako maniakalne / hipomaniakalne (nienormalnie szczęśliwy lub drażliwy nastrój) lub depresyjne (smutny nastrój). Osoby z chorobą afektywną dwubiegunową na ogół mają również okresy remisji (cofnięcia się, lub częściowego ustąpienia objawów). Najczęściej rozpoczyna się przed 35 rokiem życia, poważnie zakłóca relacje rodzinne i społeczne, kondycję ekonomiczną, powoduje trudności w pracy.

CZYTAJ WIĘCEJ