Kompendium wiedzy

Zaburzenia depresyjne w filmach

Po obejrzeniu kilku filmów, w których osoby chore psychicznie oraz zakłady mające im pomagać są ukazane w sposób stereotypowy, przerysowany i co najgorsze jako niebezpieczne, zaczęłam zastanawiać się nad tym jak duży wpływ na odbieranie pacjentów z zaburzeniami i chorobami psychicznymi mają głośne hity kinowe.

CZYTAJ WIĘCEJ

Leczenie depresji

U części osób, u których pojawiają się stany depresyjne dochodzi do samoistnej poprawy mimo braku leczenia. Taki stan może jednak trwać bardzo długo, co oznacza walkę z obciążającymi objawami depresji nawet przez wiele miesięcy. Długo utrzymujące się objawy depresji mogą doprowadzić do wielu negatywnych zmian w życiu np. problemów w pracy czy związku. Bez odpowiedniego leczenia, może dojść do prób poradzenia sobie i poprawienia swojego samopoczucia w sposób szkodliwy. Wiele osób ucieka w używki takie jak alkohol, narkotyki lub zaczyna nadużywać leków. Istnieje wiele badań wskazujących na to, że brak odpowiedniego leczenia epizodów depresyjnych zwiększa ryzyko ich nawrotów

CZYTAJ WIĘCEJ

Rodzaje depresji oraz nasilenie objawów depresji w różnym wieku

Rodzaje depresji oraz charakterystyka depresji i jej objawów w różnych etapach życia.

CZYTAJ WIĘCEJ

Objawy depresji testowanie

Dziedziny, do których można zaliczyć cechy zaburzenia depresyjnego: afekt, poznanie, zachowanie i funkcjonowanie fizyczne.

CZYTAJ WIĘCEJ

Depresja przyczyny mity

Szacuje się, że zaburzenia depresyjne to jeden z najczęściej występujących typów zaburzeń nastroju, na szczęście jest to również zaburzenie coraz lepiej poznane, dzięki temu powstało wiele efektywnych form leczenia.

CZYTAJ WIĘCEJ

Upośledzenie umysłowe umiarkowane

Niepełnosprawność intelektualna (upośledzenie umysłowe) – zaburzenie na tle rozwojowym, oznaczające widoczne obniżenie stanu sprawności umysłowej w stosunku do normalnego poziomu, współwystępujące z zaburzeniami w zachowaniu adaptacyjnym. Jest to brak osiągnięcia pewnych dla wieku sprawności/etapów, w tym np.: rozumowania, zapamiętywania, mówienia i uczenia się.

CZYTAJ WIĘCEJ

Upośledzenie umysłowe lekkie

Niepełnosprawność intelektualna (upośledzenie umysłowe) – zaburzenie na tle rozwojowym, oznaczające widoczne obniżenie stanu sprawności umysłowej w stosunku do normalnego poziomu, współwystępujące z zaburzeniami w zachowaniu adaptacyjnym. Jest to brak osiągnięcia pewnych dla wieku sprawności/etapów, w tym np.: rozumowania, zapamiętywania, mówienia i uczenia się.

CZYTAJ WIĘCEJ

adhd Zaburzenia hiperkinetyczne

ADHD (od ang. attention deficit hyperactivity disorder)- zespół nadpobudliwości ruchowej, opierający się na niemożności skoncentrowania uwagi, nadmiernej ruchliwości i impulsywności.

CZYTAJ WIĘCEJ

Upośledzenie umysłowe głębokie

Niepełnosprawność intelektualna (upośledzenie umysłowe) – zaburzenie na tle rozwojowym, oznaczające widoczne obniżenie stanu sprawności umysłowej w stosunku do normalnego poziomu, współwystępujące z zaburzeniami w zachowaniu adaptacyjnym. Jest to brak osiągnięcia pewnych dla wieku sprawności/etapów, w tym np.: rozumowania, zapamiętywania, mówienia i uczenia się.

CZYTAJ WIĘCEJ

Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie

Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie polegają na nadmiernym przerysowaniu tendencji rozwojowych.

CZYTAJ WIĘCEJ