Zaburzenia rozwoju psychicznego (psychologicznego)

Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych

Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych to problemy z powszechnie typowym nabywaniem umiejętności szkolnych już od wczesnego dzieciństwa. Nie występują one jednak jako skutek upośledzenia umysłowego, wszelkich urazów mózgu itd.

CZYTAJ WIĘCEJ

Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka

Coraz większa liczba dzieci miewa trudności z mówieniem, budowaniem wypowiedzi oraz rozumieniem wypowiedzi innych. Słownictwo owych dzieci jest raczej ubogie i bierne, a ich fonologiczna pamięć jest dosyć słaba. Nie łączy się to z słuchem - zmysł ten działa normalnie, a ich aparaty artykulacyjne (np. język, podniebienie miękkie) i fonacyjne ( np. krtań) są prawidłowej budowy. Nie stwierdza się u nich żadnych uszkodzeń neurologicznych czy zaburzeń, takich jak autyzm. Problem ten nazywany jest specyficznymi zaburzeniami rozwoju mowy i języka (SLI).

CZYTAJ WIĘCEJ