Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi

Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu

Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu to zaburzenia osobowości, które objawiają się różnie, w zależności od osoby i sytuacji.

CZYTAJ WIĘCEJ

Majaczenie nie wywołane alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi

Majaczenie inaczej nazywane delirium to zaburzenie świadomości wpływające między innymi na proces mowy i komunikacji. Mogą, lecz nie muszą, towarzyszyć mu wszelkiego rodzaju omamy wzrokowe czy słuchowe. Występują trudności z orientacją w czasie i terenie (na przykład niemożność podania prawidłowej daty).

CZYTAJ WIĘCEJ

Otępienie w chorobie Alzheimera

Alzheimer to choroba dotycząca coraz większego odsetka osób pomiędzy 65 a 85 rokiem życia. Wiek gra znaczącą rolę w przyczynach zachorowań, ale wpływ mogą mieć również czynniki genetyczne.

CZYTAJ WIĘCEJ