Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych

Zaburzenia psychologiczne i zaburzenia zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualną

Zaburzenia psychologiczne i zaburzenia zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualną wywołują w pacjentach niepokój i często stany lękowe, które spowodowane są widoczną dla nich samych nieprawidłowością w kwestii orientacji/tożsamości. W zaburzenia te wliczają się:

CZYTAJ WIĘCEJ

Osobowość lękliwa przyczyny

Charakterystyka

Osoby cierpiące na to zaburzenie, unikają kontaktów społecznych z powodu strachu przed odrzuceniem. Cierpią z powodu samotności, są zamknięte we własnym świecie, którego nie potrafią opuścić. Mają niewielu, jeśli w ogóle, bliskich przyjaciół. Występuje u nich lęk, przed byciem osądzanym przez inne osoby.

CZYTAJ WIĘCEJ

Zaburzenia preferencji seksualnych

Parafilia (czyli zaburzenie preferencji seksualnych - kiedyś nazywane dewiacją seksualną) jest to typ zaburzenia w kontekście seksualnym. Polega na pojawieniu się podniecenia seksualnego w momencie wystąpienia specyficznej sytuacji lub przedmiotu, które nie należą do standardowych aktywności, np. poniżanie. Preferencje te mogą wieść do pogorszenia się relacji, w której udział bierze jednostka zaburzona, ograniczania wolności drugiej osoby. Sama Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób (ICD-10) określa trzy założenia: preferencja ta musi występować przez co najmniej pół roku, “osoba doświadcza powtarzającego się, nasilonego popędu i wyobrażeń seksualnych dotyczących niezwykłych przedmiotów lub działań”, “osoba zarówno realizuje ten popęd, jak i odczuwa z tego powodu wyraźne cierpienie” (WHO, 1998, s. 124).

CZYTAJ WIĘCEJ

Inne zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych

Inne zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych wyróżniają:

CZYTAJ WIĘCEJ

Zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych, nie określone

Zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych (nieokreślone) to nacechowane zachowania oraz wielorakie stany kliniczne, mające skłonność do podtrzymywania się i są pewnym wyróżniającym się objawem dla stylu bycia danej osoby, jej nastawienia do samej siebie, jak i innych osób (zaczerpnięte z ICD-10, WHO, 2000, s. 169).

CZYTAJ WIĘCEJ

Zaburzenia identyfikacji płciowej

Na zaburzenia identyfikacji płciowej wpływa bardzo dużo czynników, często podłoża biologicznego, jak i psychogennego, np. zaburzenia hormonalne, uwarunkowania genetyczne, kompleksy, sposób wychowania dziecka, choroby OUN itd.

CZYTAJ WIĘCEJ

Zaburzenia nawyków i popędów

Zaburzenia nawyków i popędów cechują się notorycznym powielaniem patologicznych aktywności w celu odczucia ulgi, przyjemności oraz redukcji napięcia, które wywołuje silny dyskomfort. Niestety, prowadzi to jedynie do nieświadomego szkodzenia samemu sobie. Pomimo szkodliwych skutków zachowań, chory nie jest w stanie powstrzymać się ani sprawować kontroli nad impulsami.

CZYTAJ WIĘCEJ

Zaburzenia osobowości mieszane

Zaburzenia osobowości mieszane i inne świadczą o obecności zaburzeń osobowości mieszanych, czyli takich, które prezentują cechy różnych określonych już zaburzeń.

CZYTAJ WIĘCEJ

Trwałe zmiany osobowości

Trwałe zmiany osobowości nie wynikające z uszkodzenia ani z choroby mózgu. Pod tym terminem skrywają się trwałe zmiany osobowości, które nie wynikają ani z uszkodzenia mózgu, ani żadnej jego choroby. Jest to przeżycie pewnej praktyki, po której rozwijają się trwałe zmiany w naszej psychice.

CZYTAJ WIĘCEJ

Specyficzne zaburzenia osobowości

Specyficzne zaburzenia osobowości - zaburzenia, które nie są związane z innymi zaburzeniami psychicznymi, chorobami mózgu lub uszkodzeniami. Owe zaburzenia to trwałe i powtarzalne oddziaływanie, które znacznie utrudnia człowiekowi funkcjonowanie w życiu społecznym - prowadzi do dyskomfortu i cierpienia samej osoby z danym zaburzeniem oraz innych, które z nią koegzystują. Zaburzenia osobowości zwykle zaczynają się rozwijać już w okresie dzieciństwa.

CZYTAJ WIĘCEJ